AMBI CLIMATE

Aircon Remote Control V2

Product Code
4899959010750
Available มีสินค้า
ราคา : ฿4,990
Document

Ambi Climate 2: การเพิ่มขีดจำกัดของเครื่องปรับอากาศด้วย A.I. (ปัญญาประดิษฐ์)

เทคโนโลยี A.I. จะทำการตรวจสอบ & วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ภายในห้องของคุณ และปรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้คุณรู้สึกสะดวกสบาย

คุณคิดว่าอุณหภูมิเป็นสิ่งเดียวที่ควบคุมความสบายของคุณหรือไม่? จากการวิจัยจํานวนมาก ความสบายจากความร้อนมีผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ 6 ประการ

ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสําหรับมนุษย์ที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายหรือสําหรับรีโมทแอร์สมัยก่อนที่จะควบคุม เครื่องปรับอากาศ

Ambi Climate - อุปกรณ์เพื่อความสะดวกสบายในการระบายความร้อนของคุณได้อย่างง่ายดาย เซนเซอร์อัจฉริยะของเราวัดปัจจัย "อื่น ๆ " ของความสะดวกสบาย

ด้านอุณหภูมิ ความชื้นและแสงแดด และเรายังเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศแบบออนไลน์

เพื่อระบุถึงการติดตามช่วงเวลาของวันเพื่ออธิบายวงจรการเผาผลาญของคุณ

ช่วยให้เรา A.I. เพื่อสร้างโปรไฟล์เฉพาะของคุณซึ่งจะช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ลาก่อนรีโมตแบบเก่าๆ

A.I. Model and abilities
เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด Ambi Climate จําเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่สะดวกสบายสําหรับคุณ นี้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เครื่องจักรและ A.I. เทคโนโลยี คุณจําเป็นต้องช่วยสอน Ambi Climate เรียนรู้โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสะดวกสบายของคุณในฤดูกาลและเวลาที่ต่างกัน ด้วยวิธีนี้คุณจะเพลิดเพลินไปกับความสบายที่กําหนดเอง คุณสามารถแจ้งให้ Ambi Climate ทราบได้เสมอหากความสะดวกสบายของคุณแตกต่างจากค่าประมาณที่ใช้แอพฯ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะช่วยลดปัญหาเรื่องความร้อนสูงเกินไปและปัญหา overcooling ที่อาจเกิดขึ้นกับรีโมตแบบเดิม เนื่องจาก A.I ปรับอัตโนมัติเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นจําไว้ว่ายิ่งคุณสอน Ambi Climate มากเท่าไหร่ ความสะดวกสบายจะมากขึ้น!

Ambi Climate 2
การเพิ่มขีดจำกัดของเครื่องปรับอากาศด้วย A.I.
(ปัญญาประดิษฐ์)

เทคโนโลยี A.I. จะทำการตรวจสอบ & วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ภายในห้องของคุณ และปรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้คุณรู้สึกสะดวกสบาย

คุณคิดว่าอุณหภูมิเป็นสิ่งเดียวที่ควบคุมความสบายของคุณหรือไม่? จากการวิจัยจํานวนมาก ความสบายจากความร้อนมีผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ 6 ประการซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสําหรับมนุษย์ที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายหรือสําหรับรีโมทแอร์สมัยก่อนที่จะควบคุม เครื่องปรับอากาศ
Ambi Climate - อุปกรณ์เพื่อความสะดวกสบายในการระบายความร้อนของคุณได้อย่างง่ายดาย เซนเซอร์อัจฉริยะของเราวัดปัจจัย "อื่น ๆ " ของความสะดวกสบายด้านอุณหภูมิ ความชื้นและแสงแดด และเรายังเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศแบบออนไลน์เพื่อระบุถึงการติดตามช่วงเวลาของวันเพื่ออธิบายวงจรการเผาผลาญของคุณ นี้ช่วยให้เรา A.I. เพื่อสร้างโปรไฟล์เฉพาะของคุณซึ่งจะช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ลาก่อนรีโมตแบบเก่าๆ

A.I. Model and abilities
เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด Ambi Climate จําเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่สะดวกสบายสําหรับคุณ นี้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เครื่องจักรและ A.I. เทคโนโลยี คุณจําเป็นต้องช่วยสอน Ambi Climate เรียนรู้โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสะดวกสบายของคุณในฤดูกาลและเวลาที่ต่างกัน ด้วยวิธีนี้คุณจะเพลิดเพลินไปกับความสบายที่กําหนดเอง คุณสามารถแจ้งให้ Ambi Climate ทราบได้เสมอหากความสะดวกสบายของคุณแตกต่างจากค่าประมาณที่ใช้แอพฯ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะช่วยลดปัญหาเรื่องความร้อนสูงเกินไปและปัญหา overcooling ที่อาจเกิดขึ้นกับรีโมตแบบเดิม เนื่องจาก A.I ปรับอัตโนมัติเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นจําไว้ว่ายิ่งคุณสอน Ambi Climate มากเท่าไหร่ ความสะดวกสบายจะมากขึ้น!

รายละเอียดสินค้า :
ยี่ห้อ AMBI CLIMATE
Features

Ambi Climate คืออะไร?

รีโมทแอร์อัจฉริยะ Ambi Climate ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัทสตาร์ทอัพ ที่ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT – Internet of Things) และสมาร์ทเทคโนโลยี (Smart Technology) ที่มีชื่อว่า Ambi Labs ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศฮ่องกง ถือเป็นบริษัทผู้ผลิต คิดค้น รีโมทแอร์อัจฉริยะรายแรก ที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในการประมวลผล ภายใต้คอนเซป “Ambient Intelligence” และนี่คือที่มาของชื่ออุปกรณ์ “Ambient Climate” นั่นเอง

ทำไมถึงต้องใช้ รีโมทแอร์อัจฉริยะ Ambi Climate?

หากคุณเคยมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเอง ในระหว่างการใช้เครื่องแอร์ที่บ้าน แนะนำว่าควรใช้รีโมทแอร์อัจฉริยะ Ambi Climate ตัวนี้

1.แม้จะเปิดแอร์แล้ว แต่ก็ยังรู้สึกไม่สามารถเนื้อสบายตัวเท่าไหร่ เพราะอากาศภายนอกเปลี่ยนแปลงบ่อย

2.ตื่นนอนมาแล้วรู้สึกหนาวสั่น อาจจะเป็นเพราะก่อนนอนเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่ต่ำเพราะรู้สึกร้อน

3.ต้องกดรีโมทแอร์ เพื่อปรับเปลี่ยนอุณหภูมิอยู่บ่อยครั้ง กดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจสักที

4.อากาศภายในบ้าน ไม่แน่นอน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวเย็น  

คุณสมบัติ 

1. AI Engine and Multiple Smart Sensors (เทคโนโลยี AI และเซ็นเซอร์อัจริยะ) รีโมทแอร์อัจฉริยะ Ambi Climate V2 ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “AI – Artificial Intelligence” เป็นการทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติ Ambi Climate V2 ได้ใช้เทคโนโลยี AI ที่นำข้อมูลมาประมวลผลจากทั้งภายนอกและภายใน โดยข้อมูลภายนอกมาจากคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของทางผู้ผลิตที่เก็บมาจากผู้ใช้งานหลายๆท่าน ขณะที่ข้อมูลภายในนำมาจากเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensors) ที่อยู่ภายในตัวเครื่องใช้เพื่อวัดอุณหภูมิ และความชื้นของห้อง ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนี้จะถูกประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อไม่ให้เครื่องแอร์ของเราทำความเย็น หรือความร้อนมากจนเกินไป ผลลัพธ์คือคนที่อาศัยอยู่ในห้องจะอยู่ในสภาวะสบายมากที่สุด แถมยังช่วยประหยัดพลังงานไปได้มากกว่า 30% อีกด้วย 

2. Compatible with most Air Conditioners รองรับแอร์หลายรุ่น หลายยี่ห้อ ปัจจุบันนี้ตัวรีโมทแอร์อัจฉริยะ Ambi Climate V2 รองรับการใช้งานกับเครื่องแอร์มากกว่า 1,200 รุ่น

3. Voice Control & Integrations รองรับคำสั่งงานด้วยเสียง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮม อย่าง  Amazon Alexa หรือ Google Home ที่สามารถรับคำสั่งจากเราได้ผ่านเสียง การพิมพ์ข้อความ หรือแม้แต่การตั้งเงื่อนไขต่างๆ ตามที่เรากำหนด หรือต้องการ 

4. Smart Scheduling and Multi User Geo-location การตั้งเวลาอัจฉริยะ และระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานได้หลายคน คุณสามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดแอร์ในวันและเวลาที่ต้องการพร้อมกับตั้งชื่อของการตั้งเวลา (Timer Name) รวมไปถึง โหมดการทำงานหลัก 4 โหมด ที่คุณต้องการ นอกจากนี้แล้ว คุณยังสามารถตั้งเวลาต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อีกด้วยอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นคนแรกที่ถึงบ้าน แอร์จะเปิดทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน หรือแม้แต่ถ้าคุณออกจากบ้านเป็นคนสุดท้าย แอร์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ นอกจากจะสะดวกแล้ว ยังไม่ต้องกลัวลืมปิดแอร์อีกด้วย

5. Access Anywhere and Analytics ด้วยความสามารถของการควบคุม และสั่งงานด้วยแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ที่ใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทำให้มันสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

6. Simple Plug & Play and Easy to Use ติดตั้งง่าย เพียงแค่ลงแอพพลิเคชั่น Ambi Climate บนมือถือ (รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android) ทำการเชื่อมต่อ และพร้อมใช้งานได้ทันที

Technical Specifications

WiFi : 802.11b, 802.11g และ 802.11n-24

ขนาด : 10.8 ซม. x 4.2 ซม x 8.1 ซม.

น้ำหนัก : 110 กรัม

พลังงาน : 5V DC, 1.0A ผ่านสายไฟ Micro USB

การส่งผ่าน : เครื่องส่งสัญญาณอินฟราเรดสำหรับการเชื่อมต่อ AC

LED : ไฟ LED แสดงสถานะ RGB

ตั้งค่า : ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับเครือข่าย Wi-Fi

Compatibility

iOS 9 or later, Android 4.1 or later

remote-controlled ACs, including over 50 brands and 1,000 models.

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account