covid policy covid policy
AWAIR

Awair 2nd Edition

Product Code
851255008187
Available มีสินค้า
ราคา : ฿6,590
Document

ปัจจุบันการดูแลสุขภาพไม่ได้สำคัญเฉพาะการดูแลร่างกายหรืออาหารการกินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ด้วย นอกจากเรื่องของอุณหภูมิที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดูแลสุขภาพ สภาพของอากาศก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน อากาศคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอากาศที่เราใช้ดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนั้นมีสิ่งใดปนเปื้อนอยู่บ้าง สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะและสารเคมีต่างๆซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับร่างกาย ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เกิดอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Awair ถูกผลิตขึ้นมาเมื่อลูกสาวคนแรกของ Ronald Ro ได้กำเนิดขึ้น เธอมีอาการของโรคผิวหนัง ทำให้ Ronald Ro ศึกษาและค้นคว้าว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้น จนทำให้เขาได้ค้นพบว่าสาเหตุเกิดมาจากสารเคมีและสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ทำให้ Ronald Ro ได้เริ่มคิดค้นอุปกรณ์ร่วมกับเพื่อนสนิท Kevin Cho เป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถวัดค่าต่างๆจากอุณหภูมิและสภาพอากาศ โดยเฉพาะการวัดระดับของสารเคมีและสารพิษในอากาศที่หาได้ยากที่อุปกรณ์ตัวอื่นๆจะวัดค่าเหล่านี้ได้


คุณสมบัติของสินค้า

Awair 2nd Edition ดีไซด์ออกมาดูคล้ายกับลำโพงคลาสิค วัสดุทำจากไม้วอลนัทจากอเมริกาเหนือ 100% ใช้เพื่อตกแต่งห้องได้อย่างสวยงาม ความสามารถของ Awair สามารถวัดค่าต่างๆได้ดังต่อไปนี้

 1. วัดอุณหภูมิภายในห้อง (Temp)
 2. วัดค่าความชื้นสัมผัส (Humidity)
 3. วัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 4. วัดระดับสารเคมี (Chemicals)
 5. วัดค่าฝุ่นละออง (Dust) ฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศ (PM 2.5)


ซึ่ง Awair จะนำค่าทั้งหมดที่วัดได้มาประเมินเป็นคะแนนที่บ่งบอกถึงสภาพของอากาศในบริเวณนั้นว่าดีมากน้อยเพียงใด (Awair Score) สามารถสังเกตได้จากระดับของสีที่ถูกประเมินคะแนนออกมา


 • สีเขียว คือคุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 • สีเหลือง คือคุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
 • สีแดง คือคุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำต้องปรังปรุงแก้ไข ไม่ฉะนั้นอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

นอกจากนี้ Awair ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในรูปแบบ Smart Home อื่นๆได้ เช่น Nest, Amazon Echo, Google Home รวมไปถึงการตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆผ่าน IFTTT Application เพื่อความสะดวกในการเช็คสภาพและคุณภาพของอากาศและให้อุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ได้

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า


 • ตรวจสอบคุณภาพของอากาศ
 • ความสามารถ : วัดอุณหภูมิ, ค่าความชื้นสัมผัส, ระดับคาร์บอนไดออกไซด์, ระดับสารเคมี และค่าฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ (PM2.5)
 • ขนาด : 160 มิลลิเมตร (กว้าง) x 90 มิลลิเมตร (สูง) x 50 มิลลิเมตร (ลึก)
 • การเชื่อมต่อ : Wi-Fi connection: 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz (single stream), Bluetooth 4.1
 • Awair สามารถวัดค่าต่างๆคลอบคลุมพื้นที่ 1,000 ตารางฟุต และสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone iOS (8 หรือใหม่กว่า) และระบบปฎิบัติการ Android (Jelly Bean 4.3 หรือใหม่กว่า)

ปัจจุบันการดูแลสุขภาพไม่ได้สำคัญเฉพาะการดูแลร่างกายหรืออาหารการกินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ด้วย นอกจากเรื่องของอุณหภูมิที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดูแลสุขภาพ สภาพของอากาศก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน อากาศคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอากาศที่เราใช้ดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนั้นมีสิ่งใดปนเปื้อนอยู่บ้าง สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะและสารเคมีต่างๆซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับร่างกาย ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เกิดอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Awair ถูกผลิตขึ้นมาเมื่อลูกสาวคนแรกของ Ronald Ro ได้กำเนิดขึ้น เธอมีอาการของโรคผิวหนัง ทำให้ Ronald Ro ศึกษาและค้นคว้าว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้น จนทำให้เขาได้ค้นพบว่าสาเหตุเกิดมาจากสารเคมีและสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ทำให้ Ronald Ro ได้เริ่มคิดค้นอุปกรณ์ร่วมกับเพื่อนสนิท Kevin Cho เป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถวัดค่าต่างๆจากอุณหภูมิและสภาพอากาศ โดยเฉพาะการวัดระดับของสารเคมีและสารพิษในอากาศที่หาได้ยากที่อุปกรณ์ตัวอื่นๆจะวัดค่าเหล่านี้ได้


คุณสมบัติของสินค้า

Awair 2nd Edition ดีไซด์ออกมาดูคล้ายกับลำโพงคลาสิค วัสดุทำจากไม้วอลนัทจากอเมริกาเหนือ 100% ใช้เพื่อตกแต่งห้องได้อย่างสวยงาม ความสามารถของ Awair สามารถวัดค่าต่างๆได้ดังต่อไปนี้

 1. วัดอุณหภูมิภายในห้อง (Temp)
 2. วัดค่าความชื้นสัมผัส (Humidity)
 3. วัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 4. วัดระดับสารเคมี (Chemicals)
 5. วัดค่าฝุ่นละออง (Dust) ฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศ (PM 2.5)


ซึ่ง Awair จะนำค่าทั้งหมดที่วัดได้มาประเมินเป็นคะแนนที่บ่งบอกถึงสภาพของอากาศในบริเวณนั้นว่าดีมากน้อยเพียงใด (Awair Score) สามารถสังเกตได้จากระดับของสีที่ถูกประเมินคะแนนออกมา


 • สีเขียว คือคุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 • สีเหลือง คือคุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
 • สีแดง คือคุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำต้องปรังปรุงแก้ไข ไม่ฉะนั้นอากาศจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

นอกจากนี้ Awair ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในรูปแบบ Smart Home อื่นๆได้ เช่น Nest, Amazon Echo, Google Home รวมไปถึงการตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆผ่าน IFTTT Application เพื่อความสะดวกในการเช็คสภาพและคุณภาพของอากาศและให้อุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ได้

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า


 • ตรวจสอบคุณภาพของอากาศ
 • ความสามารถ : วัดอุณหภูมิ, ค่าความชื้นสัมผัส, ระดับคาร์บอนไดออกไซด์, ระดับสารเคมี และค่าฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ (PM2.5)
 • ขนาด : 160 มิลลิเมตร (กว้าง) x 90 มิลลิเมตร (สูง) x 50 มิลลิเมตร (ลึก)
 • การเชื่อมต่อ : Wi-Fi connection: 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz (single stream), Bluetooth 4.1
 • Awair สามารถวัดค่าต่างๆคลอบคลุมพื้นที่ 1,000 ตารางฟุต และสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone iOS (8 หรือใหม่กว่า) และระบบปฎิบัติการ Android (Jelly Bean 4.3 หรือใหม่กว่า)
รายละเอียดสินค้า :
ยี่ห้อ AWAIR
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account