ให้ Awair แจ้งเตือนคุณภาพของอากาศให้กับคุณ

การดูแลสุขภาพไม่ได้สำคัญเฉพาะการดูแลร่างกายหรืออาหารการกินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ด้วย นอกจากเรื่องของอุณหภูมิที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดูแลสุขภาพ สภาพของอากาศก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน อากาศคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอากาศที่เราใช้ดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนั้นมีสิ่งใดปนเปื้อนอยู่บ้าง


สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะและสารเคมีต่างๆซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับร่างกายของเรา ซึ่งอาจจะทำให้สุขภาพของเรามีปัญหาตามมาแม้ว่าเราจะดูแลเรื่องการกินหรือออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอก็ตาม และโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดที่ร่างกายยังมีภูมิคุ้มกันที่ไม่เพียงพอต่อสภาพอากาศหรือสารเคมีเหล่านี้ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Awair ถูกผลิตขึ้นมาRonald Ro (ซ้าย) ตำแหน่ง CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Bitfinder

Kevin Cho (ขวา) ตำแหน่ง CTO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Bitfinder


เมื่อลูกสาวคนแรกของ Ronald Ro ได้กำเนิดขึ้น เธอมีอาการของโรคผิวหนัง ทำให้ Ronald Ro ศึกษาและค้นคว้าว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้น จนทำให้เขาได้ค้นพบว่าสาเหตุเกิดมาจากสารเคมีและสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ทำให้ Ronald Ro ได้เริ่มคิดค้นอุปกรณ์ร่วมกับเพื่อนสนิท Kevin Cho เป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถวัดค่าต่างๆจากอุณหภูมิและสภาพอากาศ โดยเฉพาะการวัดระดับของสารเคมีและสารพิษในอากาศที่หาได้ยากที่อุปกรณ์ตัวอื่นๆจะวัดค่าเหล่านี้ได้


โดยค่าต่างๆที่ Awair สามารถวัดได้มีดังนี้

- อุณหภูมิ (Temperature)

- ค่าความชื้น (Humidity)

- ระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

- ระดับของสารเคมีภายในอากาศ (Chemicals)

- ระดับของฝุ่นละออง (Dust)


ซึ่ง Awair จะนำค่าทั้งหมดที่วัดได้มาประเมินเป็นคะแนนที่บ่งบอกถึงสภาพของอากาศในบริเวณนั้นว่าดีมากน้อยเพียงใด (Awair Score) สามารถสังเกตได้จากระดับของสีที่ถูกประเมินคะแนนออกมา

- สีเขียว คือคุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

- สีเหลือง คือคุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

- สีแดง คือคุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำนอกจากนี้ Awair ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในรูปแบบ Smart Home อื่นๆได้ รวมไปถึงการตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆผ่าน IFTTT Application เพื่อความสะดวกในการเช็คสภาพและคุณภาพของอากาศและให้อุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ได้วิธีการใช้งานเบื้องต้นอุปกรณ์ Awair1 ระดับคะแนนของคุณภาพอากาศที่ Awair วัดได้ (*ตัวเลขยิ่งสูง คุณภาพของอากาศยิ่งดี)

2 ระดับของอุณหภูมิ*

3 ระดับของความชื้น*

4 ระดับของคาร์บอนไดออกไซด์*

5 ระดับของสารเคมีในอากาศ*

6 ระดับของฝุ่นละอองในอากาศ*

*ระดับของจุดไฟที่วัดได้จากค่าต่างๆยิ่งน้อยแสดงว่าคุณภาพของอากาศยิ่งดี

7 จุดไฟบอกระดับคุณภาพของอากาศ (*อ้างอิงจากระดับคะแนนของคุณภาพอากาศที่ Awair วัดได้)
หน้าหลักใน Application


1 ระดับคะแนนของคุณภาพอากาศที่ Awair วัดได้ (*ตัวเลขยิ่งสูง คุณภาพของอากาศยิ่งดี)

2 ระดับของค่าต่างๆที่ Awair สามารถวัดได้ (*ระดับสีบ่งบอกถึงคุณภาพของอากาศ)

3 หน้าไทม์ไลน์ที่แสดงข้อมูลต่างๆโดยรวม

4 การตั้งค่า

5 ปัดขึ้นเพื่อดูข้อมูลและคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการดูแลและรักษาคุณภาพของอากาศ


Awair สามารถแสดงผลได้สามรูปแบบ

แสดงผลแบบ Awair Score / จุดไฟบอกระดับคุณภาพของอากาศ / นาฬิกา


การติดตั้ง Awair จำเป็นต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi / Awair Application และบัญชีผู้ใช้งานของ Awair / Smart Phone หรือ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป (ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth Low Enegy ด้วย) หรือ Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป


Awair: Know What's in the Air You Breathe

https://www.youtube.com/watch?v=9ndJcRmiGpQ

How Awair is Made

https://www.youtube.com/watch?v=Y6uAANKiudc

แบ่งปันกับเพื่อน: