DEVIALET Phantom Remote

DEVIALET Phantom Remote

ควบคุมทั้งหมดด้วยความแม่นยำเพียงเสี้ยวนาที

ช่วยควบคุมเพลย์ลิสต์หรือภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบจากระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงสุด

ความเป็นเลิศตามหลักสรีรศาสตร์ เรียบง่าย น้ำหนักเบา คงอัตลักษณ์ของ Devialet อย่างสมบูรณ์

สําหรับอุปกรณ์เข้ามาใหม่อย่าง DEVIALET Phantom Remote จะเข้ามาช่วย ควบคุมเพลย์ลิสต์หรือภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ จากระยะไกลด้วยความแม่นยํา สูงสุด พลังทั้งหมดของอุปกรณ์ Phantom จะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณเอง

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทํางานของ Devialet ในเรื่องความเรียบง่ายและ ความเป็นเลิศตามหลักสรีรศาสตร์ รีโมทใหม่นี้ทํางานร่วมกับระบบนิเวศ Devialet ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ การออกแบบใหม่ที่เรียบง่ายและนํ้าหนัก เบานี้ยังคงตามรูปแบบดังเดิมที่แฝงความทันสมัย โดยมีรายละเอียดที่ประณีต เช่น แหวน inox ที่หรูหรา ความแม่นยําเพื่อการควบคุมขั้นสูงสุด

ตัวควบคุมรีโมตทุกชิ้นส่วนแต่ละตัวได้รับการประกอบอย่างพิถีพิถัน ตามความ เป็นเลิศทางวิศวกรรมและคงอัตลักษณ์ของ Devialet อย่างสมบูรณ์

Specification

DIMENSION:

80 mm x 21 mm x 80 mm

WEIGHT:

146g

FINISH/COLOR:

ICONIC WHITE

NETWORK:

Connecting to a Phantom: Via Bluetooth 5.0 BLE/2,4GHz
(up to 20m range from connected device).

มีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลานานเท่าใด?

= 2 ปี

ตัว DEVIALET Phantom Remote ผลิตที่ประเทศอะไร?

= ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศส

ผู้ใช้งานสามารถจะจับคู่รีโมทกับ Phantom ได้อย่างไร?

= ผู้ใช้งานจับคู่รีโมทได้ โดยต้องวางไว้ใกล้กับ Phantom

DEVIALET Phantom Remote

ควบคุมทั้งหมดด้วยความแม่นยำเพียงเสี้ยวนาที

ช่วยควบคุมเพลย์ลิสต์หรือภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบจากระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงสุด

ความเป็นเลิศตามหลักสรีรศาสตร์ เรียบง่าย น้ำหนักเบา คงอัตลักษณ์ของ Devialet อย่างสมบูรณ์


สําหรับอุปกรณ์เข้ามาใหม่อย่าง DEVIALET Phantom Remote จะเข้ามาช่วย ควบคุมเพลย์ลิสต์หรือภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ จากระยะไกลด้วยความแม่นยํา สูงสุด พลังทั้งหมดของอุปกรณ์ Phantom จะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณเอง

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทํางานของ Devialet ในเรื่องความเรียบง่ายและ ความเป็นเลิศตามหลักสรีรศาสตร์ รีโมทใหม่นี้ทํางานร่วมกับระบบนิเวศ Devialet ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ การออกแบบใหม่ที่เรียบง่ายและนํ้าหนัก เบานี้ยังคงตามรูปแบบดังเดิมที่แฝงความทันสมัย โดยมีรายละเอียดที่ประณีต เช่น แหวน inox ที่หรูหรา ความแม่นยําเพื่อการควบคุมขั้นสูงสุด

ตัวควบคุมรีโมตทุกชิ้นส่วนแต่ละตัวได้รับการประกอบอย่างพิถีพิถัน ตามความ เป็นเลิศทางวิศวกรรมและคงอัตลักษณ์ของ Devialet อย่างสมบูรณ์


Specification

DIMENSION:

80 mm x 21 mm x 80 mm

WEIGHT:

146g

FINISH/COLOR:

ICONIC WHITE

NETWORK:

Connecting to a Phantom: Via Bluetooth 5.0 BLE/2,4GHz
(up to 20m range from connected device).

มีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลานานเท่าใด?

= 2 ปี

ตัว DEVIALET Phantom Remote ผลิตที่ประเทศอะไร?

= ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศส

ผู้ใช้งานสามารถจะจับคู่รีโมทกับ Phantom ได้อย่างไร?

= ผู้ใช้งานจับคู่รีโมทได้ โดยต้องวางไว้ใกล้กับ Phantom

แบ่งปันกับเพื่อน: