KAITERRA

Laser Egg 2+

Product Code
6971477310036
Available มีสินค้า
ราคา : ฿5,990
Document

เปลี่ยนการควบคุมสภาพอากาศให้เป็นเรื่องง่าย

เครื่องวัดสภาพอากาศที่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำและโด่งดังที่สุดในโลก

ภายในเครื่องเดียว ช่วยป้องกันมลภาวะรอบตัวคุณ

ในทุกๆวัน คนเราหายใจ 23,000 ครั้ง อากาศที่เราสูดเข้าไปมีผลต่อสุขภ่พ การนอนหลับ และการใช้ชีวิตประจำวัน

ด้วย laser Egg 2+ จะบอกคุณได้อย่างแม่นยำว่าอากาศมีมลภาวะมากแค่ไหน

เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอากาศในอนาคตอย่างยั่งยืน


ค้นหามลพิษทางอากาศภายในบ้าน

สามารถวัด TVOC ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย พบได้ง่ายและใกล้ตัว ได้แก่ตามบ้าน ตึกและงานไม้ที่ถูกทำขึ้นรูปให้เหมือนไม้จากธรรมชาติ สีทาบ้าน

metal–oxide–semiconductor ภายใน Laser Egg 2+ ถูกใช้เพื่อวัดระดับ TVOC และเช็คฝุ่นละอองที่มองไม่เห็นภายในบ้านของคุณ


แม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

Laser Egg 2+ ใช้แสงเลเซอร์ในการตรวจสอบอนุภาคทางอากาศ เมื่ออากาศผ่านเข้ามา จะสามารถคำนวณความหนาแน่นของ PM2.5 ด้วยเหตุนี้จึงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคำนวณและความแม่นยำในการอ่านทุกๆ 0.1 วินาที

เพราะว่าเราจริงจังกับสภาพอากาศ Laser Egg จึงถูกออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าบ้านของคุณสะอาด สามารถสังเกตได้จากกราฟคำนวณระหว่างความหนาแน่่่นและค่า AQI และค่ามาตรฐานของ US Embassy ที่ Beijing ซึ่งต่างกันไม่เกิน 10%


เช็คง่ายเพียงแค่เปิดหน้าจอ

Laser Egg 2+ สามารถแสดงผลสภาพอากาศภายในบ้านร่วมกับ Overall Index ซึ่งพัฒนาระบบโดย Kaiterra โดยจะโชว์ให้เห็นทั้ง PM2.5 และ TVOC

ดีไซน์เพื่อให้ง่ายต่อการเปิดอ่านและตรวจสอบสภาพอากาศ

สามารถเลือกมาตรฐาน national AQI standards ตามแต่ละประเทศในการคำนวณค่า PM2.5 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แอพ Kaiterra สำหรับเลือกมาตรฐานได้อีกด้วย


การทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะที่บ้านหรือข้างนอก จับคู่ Laser Egg กับแอพ Kaiterra เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ตรวจสอบสภาพอากาศของบ้านเพียงแค่ปลายนิ้วผ่านแอพ

เช็คประวัติไม่ว่าจะเป็นนาที ชั่วโมงหรือวัน และช่วยในการตัดสินใจในการพัฒนาบ้านของคุณให้ดียิ่งขึ้น


อัจฉริยะกว่าเดิม สะอาดมากขึ้น

Laser Egg 2+ รอบรับเทคโนโลยี Apple HomeKit technology รวมถึง

IFTTT เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณอื่นๆภายในบ้าน

ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อมีฝุ่นละออง

หรือให้เครื่องทำความชื้นช่วยเมื่ออากาศแห้ง การเชื่อมต่อระบบเพื่อรักษาคุณภาพอากาศของบ้านให้สูงตลอดเวลา


“Siri, what is the air quality?”

ใช้ Siri ผ่าน iPhone, iPad, หรือ iPod เพื่อเช็คสภาพอากาศภายในบ้านของคุณ

เปลี่ยนการควบคุมสภาพอากาศให้เป็นเรื่องง่าย

เครื่องวัดสภาพอากาศที่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำและโด่งดังที่สุดในโลก

ภายในเครื่องเดียว ช่วยป้องกันมลภาวะรอบตัวคุณ

ในทุกๆวัน คนเราหายใจ 23,000 ครั้ง อากาศที่เราสูดเข้าไปมีผลต่อสุขภ่พ การนอนหลับ และการใช้ชีวิตประจำวัน

ด้วย laser Egg 2+ จะบอกคุณได้อย่างแม่นยำว่าอากาศมีมลภาวะมากแค่ไหน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอากาศในอนาคตอย่างยั่งยืน


ค้นหามลพิษทางอากาศภายในบ้าน

สามารถวัด TVOC ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย พบได้ง่ายและใกล้ตัว ได้แก่ตามบ้าน ตึกและงานไม้ที่ถูกทำขึ้นรูปให้เหมือนไม้จากธรรมชาติ สีทาบ้าน

metal–oxide–semiconductor ภายใน Laser Egg 2+ ถูกใช้เพื่อวัดระดับ TVOC และเช็คฝุ่นละอองที่มองไม่เห็นภายในบ้านของคุณ


แม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

Laser Egg 2+ ใช้แสงเลเซอร์ในการตรวจสอบอนุภาคทางอากาศ เมื่ออากาศผ่านเข้ามา จะสามารถคำนวณความหนาแน่นของ PM2.5 ด้วยเหตุนี้จึงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคำนวณและความแม่นยำในการอ่านทุกๆ 0.1 วินาที

เพราะว่าเราจริงจังกับสภาพอากาศ Laser Egg จึงถูกออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าบ้านของคุณสะอาด สามารถสังเกตได้จากกราฟคำนวณระหว่างความหนาแน่่่นและค่า AQI และค่ามาตรฐานของ US Embassy ที่ Beijing ซึ่งต่างกันไม่เกิน 10%


เช็คง่ายเพียงแค่เปิดหน้าจอ

Laser Egg 2+ สามารถแสดงผลสภาพอากาศภายในบ้านร่วมกับ Overall Index ซึ่งพัฒนาระบบโดย Kaiterra โดยจะโชว์ให้เห็นทั้ง P2.5 และ TVOC

ดีไซน์เพื่อให้ง่ายต่อการเปิดอ่านและตรวจสอบสภาพอากาศ

สามารถเลือกมาตรฐาน national AQI standards ตามแต่ละประเทศในการคำนวณค่า PM2.5 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แอพ Kaiterra สำหรับเลือกมาตรฐานได้อีกด้วย


การทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะที่บ้านหรือข้างนอก จับคู่ Laser Egg กับแอพ Kaiterra เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ตรวจสอบสภาพอากาศของบ้านเพียงแค่ปลายนิ้วผ่านแอพ

เช็คประวัติไม่ว่าจะเป็นนาที ชั่วโมงหรือวัน และช่วยในการตัดสินใจในการพัฒนาบ้านของคุณให้ดียิ่งขึ้น


อัจฉริยะกว่าเดิม สะอาดมากขึ้น

Laser Egg 2+ รอบรับเทคโนโลยี Apple HomeKit technology รวมถึง IFTTT เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณอื่นๆภายในบ้าน

ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อมีฝุ่นละออง

หรือให้เครื่องทำความชื้นช่วยเมื่ออากาศแห้ง การเชื่อมต่อระบบเพื่อรักษาคุณภาพอากาศของบ้านให้สูงตลอดเวลา


“Siri, what is the air quality?”

ใช้ Siri ผ่าน iPhone, iPad, หรือ iPod เพื่อเช็คสภาพอากาศภายในบ้านของคุณ

รายละเอียดสินค้า :
ยี่ห้อ KAITERRA
Features

It’s easy to take control of your air.

The world’s most popular smart air quality monitor, now with high accuracy PM2.5 and TVOC detection.

All-in-one device. Designed to help protect your air.

Every day, we take over 23,000 breaths. The air we breathe affects our health, sleep, and productivity. The Laser Egg 2+ tells you instantly and accurately what is in the air, so that you can make the right decisions to improve your environment.

Find the indoor pollutants in your home.

Harmful VOCs (volatile organic compounds) are organic, evaporative chemicals commonly found around the home, in building and furnishing materials, including paint, wood and particleboard.

A metal–oxide–semiconductor in the Laser Egg 2+ is used to measure TVOC levels and track down the invisible pollution in your home.

Accurate, fast and reliable detection.

The Laser Egg 2+ uses laser-based light scattering to individually count particles in the air as they enter the device, and calculate PM2.5 concentrations based upon these measurements. This allows for extremely fast measurements, with high accuracy readings calculated every 0.1 seconds.

Multiple pollutants, one simple view.

In addition to individual measurements, the Laser Egg 2+ can display your home’s air quality with the Overall Index - uniquely developed by Kaiterra to combine readings of PM2.5 and TVOC concentrations.

Created to offer the most complete air quality reading in one easy-to-read display.

Learn more about the Overall Index here.

The overall index can incorporate national AQI standards from a variety of countries in the PM2.5 calculation. You can use the Kaiterra app to select which standard to use.

Better together.

At home or on the go, pair your Laser Egg with the Kaiterra app for greater convenience, more control. View home and local air quality readings with just a tap.

See historical graphs by minute, hour or day. And make smarter decisions for your home that last.

A smarter, cleaner home.

The Laser Egg 2+ supports Apple HomeKit technology and soon, IFTTT, to safely and seamlessly work with your home’s appliances. No more worrying about when to turn on your air purifier if the air pollution spikes. Or let your humidifier take over if the air becomes too dry. A connected ecosystem for a protected home and peace of mind.

Technical Specifications

Material : ABS plastic

Connection : Wi-Fi (2.4Ghz)

Screen : 2.6” full color LCD

Battery : 2200mAh Lithium

Battery Life : ~8 hours

Input Voltage : DC-5V

Input Current : 1A

Measurement Principle : Laser-based light scattering (mie)

Measurable Particle Size : 0.3µm – 10µm

AQI (US, INDIA, & CHINA) : 1-500

PM2.5 Concentration : 1-999µg/m³

Particle Count : 0-65536 particles / 0.1L

Accuracy : ±10% (<30μg/m³:±3μg/m³)

Response Time : 10-100ms

Dimensions : 106*88mm

Weight : 285g

Compliance Standard : Q/CYDSH 002-2015

Operating Temperature : 0℃-45℃

System Requirements : iOS9.0+;Android4.4+

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account