บริการใหม่ ! ประกันภัยโดรน

หมายเหตุ :

  1. หากลูกค้าไม่ประสงค์ทำประกันภัย หน้าร้านจะไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนให้ได้
  2. กรมธรรม์ประกันภัยอากาศยานไร้คนขับ บุคคลที่ 3 เป็นกรมธรรม์จาก บริษัท Falcon ประกันภัย (รายละเอียดกรมธรรม์ ตรวจสอบที่จุดขาย)
  3. สามารถนำโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาดำเนินการลงทะเบียนที่ร้าน dotlife ได้ (ต้องนำตัวเครื่องมาด้วย)
  4. บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ผู้ขออนุญาต นำโดรนไปใช้งาน จะมีความผิดทางกฎหมาย และหากเกิดอุบัติเหตุกับผู้อื่นทางประกันภัยจะไม่รับผิดชอบ

แบ่งปันกับเพื่อน: