Service Q&A

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. สินค้าแอปเปิ้ล (Apple) สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ http://www.apple.com/legal/warranty/
 2. บริษัทฯ รับประกันสินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง
  * เงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและผู้ผลิตแต่ละราย
 3. สินค้าทุกชิ้น (ยกเว้นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple, Beats และสินค้า Clearance) ที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต สามารถเปลี่ยนแทน ได้ภายใน 10 วันสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ และ 7 วันสำหรับการซื้อที่ร้านค้าของเรา โดยนับจากวันที่ซื้อสินค้าและสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบพร้อมแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ทำงานบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้งานไม่ถูกวิธีตามที่ระบุไว้ที่กล่องสินค้า หรือในคู่มือการใช้งาน
 2. สินค้าที่มีสภาพชำรุด ได้แก่ แตก หัก บุบ งอ ยุบ ร้าว หรือมีชิ้นส่วนของสินค้าบางชิ้นขาดหายไป
 3. สินค้าที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุตก หรือหล่นน้ำ และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
 4. สินค้าที่มีสภาพเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย เช่น มีคราบน้ำ รอยสนิม ตะไคร่น้ำ หรือแผงวงจรมีรอยไหม้
 5. สินค้าที่มีสภาพความเสียหายอันเกิดการจากขนส่งอันเนื่องจากลูกค้าส่งสินค้ามาที่บริษัท
 6. สินค้าที่มีความเสียหายเกิดจากการดัดแปลงใด ๆ หรือ การซ่อมที่กระทำโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ
 7. สินค้าเสื่อมสภาพตามการใช้งาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า วัสดุในการลองฐานตัว สินค้า วัสดุหุ้มสินค้า และอื่น ๆ
 8. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนของข้อมูลดิจิตอลใดๆ อันเกิดจากการทำงานบกพร่อง หรือการดำเนินการซ่อม ผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลดิจิตอลที่อยู่ภายในตัวสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายกับข้อมูล หรือข้อมูลสูญหาย
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันสินค้าที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวสินค้า หรือสาระสำคัญของตัวสินค้า เช่น สติกเกอร์การรับประกันฉีกขาด หมายเลขเครื่องถูกขีด หรือแก้ไขจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญ
 10. สินค้าที่เกินกำหนดระยะเวลาการรับประกันของทางบริษัทฯ นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นระยะเวลา 1ปี (อ้างอิงตามเอกสารใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทออกให้) หากลูกค้ามีความประสงค์จะส่งซ่อมสินค้าที่อยู่นอก เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากลูกค้ายอมรับในค่าใช้จ่าย ลูกค้า จะต้องยืนยันการซ่อมภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากทางบริษัทฯ แจ้งเสนอราคาซ่อม และหากไม่ดำเนินการ ยืนยันซ่อม หรือ ยกเลิกซ่อม บริษัทฯ จะส่งสินค้ากลับคืนตามสภาพที่ลูกค้านำมาส่งซ่อม
 11. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของ ลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

ช่องทางการเคลมสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งเคลมสินค้า ได้ 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่หนึ่ง

ส่งเคลมสินค้าด้วยตนเองเพียงลูกค้านำสินค้าพร้อมเอกสารใบกำกับภาษี ไปยังร้านในเครือบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด ดังนี้

 1. สินค้าแบรนด์ แอปเปิ้ล (Apple) ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ที่ ศูนย์บริการซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก Apple (Authorised Apple Service Provider) ในเครือบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) 6 สาขา ดังนี้
  • iServe สาขา อาคาร อมรินทร์ พลาซ่า
  • iServe สาขา อาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
  • iServe สาขา เสนาเฟสท์
  • iServe สาขา เดอะเซอเคิล ราชพฤกษ์
  • iServe สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
  • iServe สาขา มหาชัย
 2. ส่งเคลมได้ที่ร้าน dotlife ดูรายละเอียดร้านค้า

ช่องทางที่สอง

ส่งเคลมทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการแจ้งเคลมผ่านช่องทางนี้ มีดังนี้

 1. กรอกฟอร์มเคลมสินค้า คลิก
 2. CPW ตอบกลับพร้อมส่งเอกสารเคลม
 3. ลูกค้าส่งสินค้าพร้อมเอกสารทาง EMS พร้อมแจ้งเลขพัสดุ

  บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) แผนกเคลม
  เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201-202
  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพฯ 10110
 4. Claim ทำการส่งสินค้าให้ใหม่

การคืนสินค้า

เงื่อนไขการส่งคืน

สาเหตุของการขอคืนสินค้า สินค้ายังไม่ถูกแกะ บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน สินค้าสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ บรรจุภัณฑ์ สภาพสมบูรณ์ มี Barcode บริษัท Copperwired
สินค้ามีปัญหาจากการผลิต  
ไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ  
สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อในเว็บ
สินค้าเสื่อมสภาพ  
เปลี่ยนใจ

สาเหตุการขอคืนสินค้า (1) :

 • สินค้ามีปัญหาจากการผลิต
 • ไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ
 • สินค้าเสื่อมสภาพ

เงื่อนไขการส่งคืน :

 1. สินค้าสภาพสมบูรณ์
 2. อุปกรณ์ครบ
 3. บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์
 4. มี Barcode บริษัท Copperwired

สาเหตุการขอคืนสินค้า (2) :

 • สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อในเว็บ
 • เปลี่ยนใจ

เงื่อนไขการส่งคืน :

 1. สินค้ายังไม่ถูกแกะบรรจุภัณฑ์จากโรงงาน
 2. สินค้าสภาพสมบูรณ์
 3. อุปกรณ์ครบ
 4. บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์
 5. มี Barcode บริษัท Copperwired

หมายเหตุ

 1. กรณีเปลี่ยนใจการสั่งซื้อเมื่อทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งยกเลิกได้กรณีสถานะการสั่งซื้อเป็น Processing และทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียม การคืนที่ 3% ของมูลค่าสินค้า
 2. กรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ สามารถส่งคืนได้ตามการพิจารณาของทางบริษัทและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวน 15% ของมูลค่าสินค้า
  *ยกเว้นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple ไม่สามารถคืนสินค้าในกรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าแล้วทุกกรณี
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับบุคคลตามข้อมูลชื่อบนในเสร็จเท่านั้น

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. ส่ง e-mail แจ้งมาทาง [email protected]
  • ระบุปัญหาที่ต้องการคืนสินค้า
  • รูปสินค้าและกล่องสินค้า ( รูปถ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการคืนสินค้าที่ชํารุดหรือได้รับความเสียหาย กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า )
  • ใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่ Order

 2. เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงกลับมาที่

  บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด
  เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201-202 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารประกอบการขอคืนสินค้า

  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (Receipt)
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทโอนเงินค่าสินค้าคืน
  3. สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สมาชิกและคะแนนสะสม

Q : ทำอย่างไรถึงจะสามารถสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าได้

A : ลูกค้าต้องทำการสมัครสมาชิก Copper member ก่อน โดยสามารถสมัครได้ที่ร้านค้าในเครือ คอปเปอร์ ไวร์ด ทุกสาขา ได้แก่ iStudio by copperwired, iBeat by copperwired, Ai_, dotlife, iServe หรือสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์
https://www.dotlife.store/customer/account/login

Q : การสมัครสมาชิก Copper member เสียค่าสมัครหรือไม่

Q : สมาชิก Copper member มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

Q : สามารถใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดในการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ได้หรือไม่

Q : คะแนนสะสมมีวันหมดอายุหรือไม่

Q : สามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินสดได้หรือไม่

Q : สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้อย่างไร

การสั่งซื้อและชำระเงิน

Q : สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ สามารถรับสินค้าที่ไหนได้บ้าง

A : ลูกค้าสามารถเลือกให้ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ หรือเลือกรับสินค้าได้ที่ dotlife ทุกสาขา ดูรายละเอียดร้านค้า

Q : เมื่อสั่งซื้อแล้วใช้เวลาจัดส่งสินค้ากี่วัน

Q : กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อต้องทำอย่างไร

Q : เมื่อสั่งซื้อสินค้าและทำการระบุที่อยู่จัดส่งแล้ว สามารถเปลี่ยนสถานที่จัดส่งภายหลังได้หรือไม่

Q : สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยชำระเงินปลายทาง

Q : สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยจัดส่งไปยังต่างประเทศได้หรือไม่

Q : สั่งซื้อจาก Online ขอ Vat Refund ได้หรือไม่

การรับประกันและเคลมสินค้า

Q : กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่

A : สินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต สามารถเปลี่ยนแทน ได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบพร้อมแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง

Q : สินค้ามีการรับประกันหรือไม่

Q : สามารถเคลมสินค้าได้ที่ไหนบ้าง

Q : กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถคืนสินค้าและขอคืนเงินได้หรือไม่